การตรวจเช็คยูเรียไนโตรเจน
กับการทำงานของไต
( Blood Urea Nitrogen (BUN)

          ระดับยูเรียไนโตรเจนเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของไตอาการไตวายเกิดจากการมีของเสียคั่งในเลือดซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียจากการใช้พลังงานของร่างกายโดยเฉพาะสารยูเรีย (Urea)  สารประกอบอินทรีย์เคมีในกลุ่มของไนโตรเจนซึ่งมักเป็นสารปลายทางจากการใช้พลังงานจากโปรตีนดังนั้นจึงเรียกภาวะมีของเสียคั่งนี้ว่ายูรีเมีย (Uremia) ซึ่งอาการที่พบได้บ่อย คือ

1. คลื่นไส้ อาจอาเจียน เบื่ออาหาร ผอมลงน้ำหนักลด
2. นอนไม่หลับ
3. ผิวหนังดำคล้ำ จากของเสียเป็นสาเหตุ
4. ท้องเสีย
5. อาจปัสสาวะบ่อย มีปัสสาวะมาก แต่จะใสคล้ายน้ำ หรืออาจจะน้อย แต่สีเข้มมีกลิ่นเหม็น
6. คันตามเนื้อตัว จากของเสียที่คั่งก่อการระคายเคืองต่อผิวหนัง
7. เป็นตะคริวบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดี
เมธาจารย์บรรยง  นันทโรจนาพร
บริษัทโปรไบโอติกแอนด์เฮอร์บัล จำกัด