ผลการตรวจยืนยันการจำแนกจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล จากศูยน์ไบโอทเค

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (07-02-2561)

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์-07-02-2561

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (17-08-2560)

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์-17-08-2560

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (24-05-2560)

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์-24-05-2560

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (15-11-2559)

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์-15-11-2559

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (20-01-2559)

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์-20-01-2559

รายงานผลการจำแนกจุลินทรีย์ (21-08-2558)

รายงานผลการจำแนกจุลิยทรีย์-21-08-2558

Tagged