มารู้จักคอเลสเตอรอล

มารู้จักคอเลสเตอรอล

 Cholesterol คอเลสเตอรอล เป็นสารลักษณะขี้ผึ้ง Waxy Substance ที่ร่างกายจำเป็นต้องมี เพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอล ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ด้วยการใช้คอเลสเตอรอลในบทบาทต่างๆ ดังนี้

  1. เป็นองค์ประกอบของเยื่อผนังห่อหุ้มเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกาย เพื่อสร้างคุณสมบัติความลื่นไหล (Fluidity)
  2. เป็นวัตถุดิบให้ร่างกายผลิตน้ำดี (Bile) เพื่อใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน รวมทั้งช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายอยู่ในไขมัน ซึ่งได้แก่วิตามิน A,D,E และ K
  3. เป็นสารเริ่มต้น (Precursor)  หรือเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายใช้สังเคราะห์วิตามิน D ขึ้นมาใช้
  4. คอเลสเตอรอล เป็นสารสเตอรอยด์  (Steroid) อยู่แล้ว จึงถูกร่างกายนำไปใช้ผลิตสารสเตอรอยด์ฮอร์โมน   ( Steroid Hormones) ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ฮอร์โมนในชื่อต่างๆ ดังนี้ Cortisol และ Aldosterone สำหรับต่อมอะดรินัล (Adrenal Gland ) (ต่อมหมวกไต) ในการควบคุมอารมณ์ ควบคุมโซเดี้ยม ( Testosterone และ  Estrogen  ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศของชายและหญิง (การกินยาลดความอ้วนมีผลต่อฮอร์โมนเพศ )
  5. บทบาทที่สำคัญยิ่ง อีกอย่างหนึ่งของคอเลสเตอรอล เป็นฉนวนปกป้องห่อหุ้มเส้นใยประสาท (To insulate nerve fibers) เพื่อให้การสื่อประสาทเป็นไปโดยฉับไว ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ลัดวงจร ก็เพราะเส้นใยประสาททุกเส้นจะถูกห่อหุ้มด้วย ไมลีน ชีธ  (Myelin Sheath)  ที่ผลิตด้วยคอเลสเตอรอล

อ่านข้อมูลนี้แล้วท่านยังรังเกียจคอเลสเตอรอลอยู่อีกหรือไม่ หากตับใช้คอเลสเตอรอลไม่ได้  ชีวิตของท่านอย่าหวังจะอยู่ได้โดยปราศจากโรคร้าย ๆ

                                                                                                             ด้วยความปรารถนาดี

เมธาจารย์บรรยง  นันทโรจนาพร