ความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายๆ ที่เรียก โรคกรรมโรคเวร

ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคกรรมโรคเวร ไม่มียาเคมีที่สามารถรักษาให้หายขาดได้จึงต้องกินยาตลอดชีวิต ซึ่งอาการของโรค “ก็มีแต่ทรงกับทรุด” เป็นระยะๆ จนเสียชีวิตในที่สุด โรคกลุ่มนี้คือ

1.มะเร็ง (Cancer)
2.โรคเบาหวาน (Diabetes)
3.โรคไตวายเรื้อรัง (Nephritis)
4.โรคปวดหัวไมเกรน (Migraine)
5.โรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
6.โรคในระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ (immune system) เช่น ภูมิแพ้ (Allergy)แพ้ภูมิ (SLE),โรคปวดข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid Bone Disease)และ ฯลฯ

                โรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตเหล่านี้ วันนี้มีทางเลือกใหม่โดยการใช้กลุ่มจุลชีพ เข้ามาช่วยในการรักษาโรคที่เรียก โรคกรรมโรคเวร ก็สามารถรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้สามารถหายขาดจากโรคได้ กลุ่มจุลชีพที่กล่าวถึง คือ กลุ่มโปรไบโอติก (Probiotic), กลุ่มยีสต์ (Yeast), กลุ่มเอนโดไพติกฟังใจ (Endophytic Fungi B19) จากการที่ได้นำกลุ่มจุลชีพทั้ง 3 กลุ่ม มาทดลองกับอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยจริงในโรคมะเร็งมาระยะเวลาหนึ่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งก็พาญาติพี่น้องที่ป่วยด้วยโรคกรรมโรคเวรมาขอรับยา อ้อนวอนขอร้องบอกว่า ทนทุกข์ทรมานกับโรคมานานเหลือเกินแล้ว กินยามาตลอดแต่ก็มีแต่ทรงกับทรุดด้วยความเห็นใจ จึงได้ให้กลุ่มยาจุลชีพไปทดลองกินดู เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย อาการอาจดีขึ้นเพราะจุลชีพทั้ง 3 กลุ่มนี้เมื่ออยู่ในร่างกาย เขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกลุ่มเม็ดเลือดขาว ในระบบไมโครไบโอต้า (Microbiota) ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายและคอยควบคุมกลุ่มแบคทีเรียและกลุ่มไวรัสก่อโรค ไม่ให้แพร่กระจาย ผลปรากฏว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ อาการของโรคเริ่มดีขึ้น จนหายเป็นปกติได้ เม็ดเลือดขาวหยุดการโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายตนเอง เช่น โรค SLE และ
รูมาตอยด์ เมื่อได้บทสรุป ผมและทีมงานก็เริ่มการวิจัยต่อเนื่อง ค้นคว้าวิจัยจนพบฮอร์โมนไทรอยด์ , ฮอร์โมนแคลซิโทนินและกลุ่มสมุนไพรใหม่ มาเป็นยาสมุนไพรร่วมในการรักษาอาการ จนถึงวันนี้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคกรรมโรคเวรไปแล้ว เมื่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับงานวิจัยนี้ ยอมให้จดแจ้งขึ้นทะเบียนได้ จะเป็นยาทางเลือกที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย และเสียเงินเพียงเล็กน้อยในการรักษาจนหาย ส่วนรายละเอียดและสาเหตุของโรคแต่ละโรคจะบรรยายเป็นโรคๆ ไป

———————————————  อ่านเพิ่มเติม  ———————————————

โรคร้ายๆ ที่เรียกว่าโรคกรรม โรคเวร
โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคไมเกรน
โรคต่อมไทรอยด์
โรคในระบบภูมิคุ้มกัน
รูมาตอยด์
เกล็ดเลือดต่ำ

———————————————–  English ———————————————–

Knowledge about the so-called “incurable” diseases