โรคในระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ (Immune System)

โรคกรรมโรคเวร โรคที่ 6 “โรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ” ท่านอาจนึกไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ มากมาย หรือ อาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมโรคกรรมโรคเวรทั้งหมด เช่น

– ภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง – โรคตับอักเสบ – โรควัณโรค – โรคเอดส์ HIV – โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เป็นต้น

– ถ้าภูมิต้านทานไวเกิน เป็นเหตุให้เกิดโรค ภูมิแพ้ หอบหืด ลมพิษ ไซนัสอักเสบ

– ถ้าภูมิต้านทานในร่างกายทำงานผิดเพี้ยน เป็นสาเหตุให้เกิดโรค รูมาตอยด์ SLE โรคสะเก็ดเงิน โรคเบาหวานชนิดมีอาการคัน และการอักเสบของทางเดินอาหาร

อ่านแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่า ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเอง ถ้าทำงานผิดปกติถึงกับก่อโรคให้กับร่างกายเราเองมากมายขนาดนี้ งานวิจัยของเราพบว่าร่างกายของเราขาดความสมดุล สาเหตุหนึ่งที่ค้นพบ คือ คนไทยเราติดยาเคมี เมื่อบริโภคต่อเนื่องก็ไปทำลายกลุ่มแบคทีเรียที่อยู่ในระบบMicrobiota จนหมดทำให้ร่างกายขาดความสมดุล ขาดตัวช่วย ขาดผู้ประสานงาน เม็ดเลือดขาวเริ่มทำงานผิดปกติ ก็เริ่มก่อโรคให้กับร่างกาย

วันนี้มีทางเลือกในการรักษา โดยการใช้กลุ่มจุลชีพเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลให้กับร่างกายและควบคุมแบคทีเรียก่อโรคไม่ให้แพร่กระจาย ระบบMicrobiota ก็จะกลับมาทำงานร่างกายก็จะกลับมาสู่ภาวะสมดุล ระบบภูมิคุ้มกันก็จะกลับมาทำงานเป็นปกติ

เมธาจารย์ บรรยง  นันทโรจนาพร