ติดต่อเรา

Norway

เมธาจารย์บรรยง นันทโรจนาพร
กรรมการผู้จัดการ
E-mail : [email protected]

Norway

อาสา ศาลิคุปต
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
E-mail : [email protected]

Norway

อรัญญา ภิญโญรัตนโชติ
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
E-mail : [email protected]


บริษัทโปรไบโอติก แอนด์ เฮอร์บัล จำกัด

59 ม.5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 075-800553
มือถือ : 063-1920636, 081-8923846, 093-7819333
 E-mail : [email protected]
Facebook : facebook.com/probioticandherbal
LINE@ : @probioticandherbal
LINE ID : bunyong081, 0631920636, 0937819333

PROBIOTIC & HERBAL CO.,LTD

59 M.5 T.Chamao A.Pakphanang ,
Nakhonsithammarat 80330 Thailand
Call: 075-800553, 063-1920636, 081-8923846, 093-7819333
 E-mail : [email protected]
Facebook : facebook.com/probioticandherbal
LINE@ : @probioticandherbal
LINE ID : bunyong081, 0631920636, 0937819333

Norway